Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yleisin syy kuntoutukseen

Kuntoutujat olivat keskimäärin 46-vuotiaita. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sairastavien määrä on kasvussa.

Kelan kuntoutus
Hoitotilanne käynnissä.
Heikki Ahonen / Yle

Etelä-Karjalassa tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat tavallisin peruste saada Kelan kuntoutusta. Maakunnan tilanne poikkeaa muun maan keskiarvosta, jossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sairastavista tuli viime vuonna suurin kuntoutujaryhmä. Etelä-Karjalassa kuntoutetuista noin neljännes sai hoitoa mielenterveydellisten ongelmien takia.

Kelan kuntoutusta sai viime vuonna kaikkiaan runsaat 83 tuhatta ihmistä, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Kelan kuntoutusmenot kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta noin puolitoista prosenttia. Kuntoutujia oli suhteellisesti eniten Kainuussa ja vähiten Ahvenanmaalla.

Mielenterveyskuntoutujien määrä kasvaa huimaa vauhtia

Koko maassa vuosina 2000-2008 mielenterveyskuntoilijoiden lisäys oli peräti 75 %. Kuitenkin ongelmien takia kuntoutusta saavien kokonaismäärä kasvoi vastaava aikana vain alle 5 %.

Psykoterapiaa sai vuonna 2008 kaikkiaan 14 100 asiakasta, mikä oli 8,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Psykoterapiaa saaneiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala