Bioenergia nosteessa

Bioenergia-ala kasvaa muun teollisuuden taantumasta huolimatta. Taustalla on EU:n velvoite uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta. Tänään energiapuun korjuuta esitellään Saarijärvellä.

uusiutuvat energialähteet

Taloudellisesta taantumasta huolimatta bioenergia-alalla menee hyvin, sillä biopolttoaineiden kysyntä on kasvanut. Yrityksistä esimerkiksi L&T Biowatti on palkannut viime aikoina lisää henkilökuntaa.

Puuenergiateollisuuden kasvu on turvattu vielä pitkään, sillä EU on määrännyt Suomen nostamaan uusiutuvan energian osuuden energiatuotannossa nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin, vuoteen 2020 mennessä.

Puu keskeisin polttoaine

Biowatin toimitusjohtaja Kari Lahden mukaan puu on merkittävimmässä roolissa tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Metsäteollisuushan on rajoittanut omaa tuotantoaman merkittävästi ja se näkyy suoraan markkinoilla liikkuvien puusivuotuotteiden määrässä ja metsäenergiaan on potentiaalia saatavilla hyvinpaljon enemmän kuin tällä hatkelään on saatavilla, mutta sitä ei tietenkään pysty ottamaan niin kuin kaupaun hyllyltä. se ottaa oman aikansa se hankinta ja korjuu.

Biowatti järjestää Metsäkeskus Keski-Suomen kanssa tänään maksuttomoman energiapuunäytöksen Saarijärvellä kello 12-15. Näytös sisältä metsuri- ja konehakkuutyötä. Opasteita Saarijärven näytökseen on matkan varrella Lannevedeltä lähtien.