Bioenergialla riittää kysyntää

EU on turvannut puuenergiateollisuuden kasvun pitkäksi aikaa.

uusiutuvat energialähteet

Taloudellisesta taantumasta huolimatta bioenergia-alalla menee hyvin, sillä biopolttoaineiden kysyntä on kasvanut.

Yrityksistä esimerkiksi Lassila&Tikanoja Biowatti on palkannut viime aikoina lisää henkilökuntaa.

Puuenergiateollisuuden kasvu on turvattu vielä pitkään, sillä EU on määrännyt Suomen nostamaan uusiutuvan energian osuuden energiatuotannossa nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Biowatin toimitusjohtaja Kari Lahden mukaan puu on merkittävimmässä roolissa tähän tavoitteeseen pääsemisessä.

Lähteet: YLE Kainuu