Hirvi- ja petovahinkojen korvaus uudistuu

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksissa luovutaan omavastuuosuudesta. Porovahingot taas korvataan jatkossa puolitoistakertaisena poron arvosta nykyisen kaksinkertaisen korvauksen sijaan.

riistaeläimet

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaussäännöksiä uudistetaan. Riistaeläinten aiheuttamien viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahinkojen korvauksissa luovutaan omavastuuosuuksista.

Viime vuosina hirvivahinkojen määrä on vähentynyt kun taas valkohäntäpeurojen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet.

Porovahinkojen korvaamisen perusteita muutetaan puolestaan niin, että suurpedon tappamaa aikuista poroa tai siitosvasaa ei enää korvata käyvältä arvoltaan kaksinkertaisena vaan puolitoistakertaisena. Suurpetojen aiheuttamat porovahingot ovat olleet viime vuosina lisääntyneet.

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvata, koska niiden varalle voi hankkia vakuutuksen.

Valtioneuvosto hyväksyi lain torstaina ja tasavallan presidentti Tarja Halonen vahvistanee lain perjantaina. Laki tulee voimaan joulukuun alussa.