Piispat ja vanha virkakanta löivät veljenkättä

Luterilaiset piispat ja vanhan virkakäsityksen herätysliikkeet ovat antaneet yhteistyöjulistuksen.

piispat

Herätysliikkeet mm. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ovat valmiita seurakuntayhteistyössä toimimaan nykyisen virkaratkaisun ja paikallisseurakuntien käytännön mukaan.

Nykyvirkaratkaisu sallii naispappeuden.

Kirkon piispat ja herätysliikkeet ilmoittavat yhteistyöjulistuksessaan haluavansa toimia niin ettei ketään syrjitä sukupuolen, vakaumuksen tai virkanäkemyksen tähden.

Tahdonilmaisua on ollut muotoilemassa SLEY:n lisäksi mm. Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys.