Teitä urakoidaan työllisyystöinä Forssassa

Forssa ja Humppila ovat jo anoneet Hämeen TE-keskukselta työllisyysperusteista investointiavustusta katujen ja teiden rakentamiseen.

Forssan seutukunta

Forssan kaupunki on jo saanut työllisyysperusteista avustusta Saharannan tieverkon rakentamiseen. Humppila on jättänyt anomuksen valtateiden 2 ja 9 risteykseen jäävän uuden teollisuusalueen infrastruktuurin tekemiseen.

Hämeen tiepiiri puolestaan on anonut rahoja Ypäjän tiejärjestelyihin. Työllisyysperusteinen avustus on 25 prosenttia kohteen kustannuksista.

Avustusta on mahdollista saada Forssan seudulle, koska seutu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen tukialueeksi.

Lähteet: YLE Häme