Murreopetusta maahanmuuttajille

Maahanmuuttajat saavat opetusta yksilöopetusta kotkalaiseen arkikieleen. Työnantajien mielestä maahanmuuttajat eivät ymmärrä suomea, jota ihmiset oikeasti puhuvat.

maahanmuuttajat

Maahanmuuttajille on ryhdytty antamaan arkikielikoulutusta Kotkassa. Koulutusta järjestävän Sotek-säätiön mukaan yritykset ovat valitelleet töihin pyrkivien maahanmuuttajien arkikielitaidon puutetta.

Maahanmuuttajilla on hankaluuksia ymmärtää murresanoja. Arkikielikoulutuksessa kartutetaan sanavarastoa ja paneudutaan nimenomaan murteeseen eikä kirjakieleen. Koulutus annetaan yksilövalmennuksena. Kielikoulutus on osa KaaSu-hanketta, joka pyrkii edistämään pitkä-aikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistymistä.