Sairaanhoitajille etsitään sijaisia

Sairaanhoitajien kesäsijaisten rekrytointi on täydessä vauhdissa Pohjois-Karjalassa. Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tarvitsee kesäksi useita kymmeniä sijaisia sairaanhoitoon.

pätkätyö
YLE

Työhönottaja Risto Kökkö kertoo, että sijaisuudet saataneen täytettyä kohtalaisen helposti. Hakijoiden joukossa on ollut jo useita päteviä hakijoita.

Sijaisiksi otetaan myös sairaanhoito-opiskelijoita. Kökkö arvioi, että sairaanhoitajan pätevyyttä vailla olevia opiskelijoita palkataan toistakymmentä.

Opiskelijat eivät kuitenkaan saa tehdä kaikkia sairaanhoitajien töitä. Esimerkiksi suonensisäisen lääkehoidon antaminen on luvanvaraista.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä työskentelee 1600 hoitoalan työntekijää, joista reilut 900 on sairaanhoitajia.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala