Imatralla romaninaiset toivovat lisää kaupungin tukea romanivaatetukseen

Yli neljänkymmenen romanitaustaisen naisen allekirjoittamassa kirjeessä toivotaan toimeentulotukeen korotusta.

Kuva: YLE

Romaninaiset toivovat 1300 euron vuosittaista lisää perinteisen vaatetuksen hankkimiseen. Tällä hetkellä Imatra maksaa joka toinen vuosi 350 euron tuen toimeentulotukiasiakkaana olevan romaninaisen vaatetukseen. Tuen määrä vaihtelee eri kunnissa.

Imatralaiset romaninaiset kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa esimerkiksi jyväskyläläisiin romaneihin, sillä Jyväskylässä romanihameisiin myönnetään vuosittain 400 euroa. Imatralla maksetaan avustusta vain joka toinen vuosi 350 euroa.

Allekirjoittaneet vetoavat perustuslain 17 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Romaninaisen hame maksaa enemmän kuin muiden naisten normaali hamevaatetus. Sen käyttäminen on keskeistä romanikulttuurissa.

Asiaa käsitellään Imatran sosiaali- ja terveyslautakunnassa tänään. Imatran sosiaalijohtajan esityksen mukaan romanivaatetuksen tukea ei ole syytä muutaa.