Heinäveden seurakunta etsii yhteistyötä

Seurakunnalla on suuri omaisuus, mutta käyttötalous yskii. Henkilöresursseja on tarpeen jakaaa naapurien kanssa.

Heinävesi

Nykyisen toimintatason ylläpito ajaa eteläsavolaista Heinäveden seurakuntaa yhteen pohjoissavolaisten naapurien kanssa.

Kuopion hiippakuntaa koskeneessa selvityksessä ehdotettiin jopa Heinäveden liittämistä Varkauden seurakuntaan tai laajemman Keski-Savon seurakuntayhtymän muodostamista. Liitos ei kuitenkaan ole tämän päivän asia, sanoo Heinäveden kirkkovaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen.

Jo vanhastaan on hyviä kokemuksia esimerkiksi pappien ja kanttorien sijaisuusjärejstelyistä Varkauden, Leppävirran ja Joroisten kesken ja yhteistyötä on tarkoitus tiivistää.