Lestijärvelle matkakorvauksia

Lestijärveläiset ovat saaneet paljon Kelan matkakorvauksia. Vuonna 2007 Lestijärvelle maksettiin matkakorvauksia Suomessa kolmanneksi eniten.

Kansaneläkelaitos

Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella korvauksia sairauden hoitoon, raskauteen, synnytykseen ja Kelan kuntoutukseen liittyvistä matkakuluista.

Lestijärvellä on paljon iäkkäitä, sairastavia ihmisiä, ja matkat lähimpään sairaalaan ovat pitkät.