Lisää tehoa Lohjan seudun psykiatriseen hoitoon

Lohja hyväksyy pääpiirteissään HUS-piirin laatimat psykiatrisen hoidon kehittämislinjaukset.

Lohja

Kaupunki katsoo, että selvitysmies Juhani Aerin laatiman raportin keskeiset linjaukset ja ehdotukset ovat sairaanhoitoalueen psykiatrian ja Lohjan perusturvatoimen kannalta tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia.

Raportin yksityiskohtiin liittyvät epätarkkuudet ja virheellisyydet eivät merkittävästi vaikuta Lohjan kaupungin kannalta tärkeimpiin johtopäätöksiin ja ehdotuksiin.

Selvitysmies kiirehtii rakentamista

Lohjan 50-paikkaisen sairaalahankkeen toteuttaminen mahdollisimman nopeasti on Lohjan alueen psykiatrian kannalta ensiarvoisen tärkeää. Paikat tarvitaan korvaamaan Paloniemen sairaalan nykyiset hoitopaikat. Psykiatristen sairaalapaikkojen sijoittaminen somaattisen sairaalan yhteyteen parantaa hoidon laatua ja mahdollistaa synergiaetujen saavuttamisen tukipalveluissa.

Myös nuoriso-osaston paikkojen rakentaminen Lohjan sairaalan yhteyteen on kannatettavaa ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Tulee myös pikaisesti varmistaa, tarvitaanko Lohjan sairaanhoitoalueelle edellä mainitun 50 sairaansijan lisäksi vanhuspsykiatrisia sairaansijoja, kuten selvitysmiesraportin laskelmista voisi päätellä.

Panostusta avo- ja päihdehuoltoon

Avohoidon kehittämistä koskevat ehdotukset ovat kannatettavia ja avohoidon vahvistaminen erityisen toivottavaa.

Vahvasti tuetun asuntolan rakentamisen selvittäminen on kannatettavaa ja ehdotus siitä, että perusterveydenhuollon kykyä vastata nuorisopsykiatrisiin kysymyksiin parannetaan, on ilahduttava. Vanhuspsykiatristen konsultaatiopalveluiden saaminen sairaanhoitoalueen vanhuspsykiatrian poliklinikalta tukee oikealla tavalla perustasolla tapahtuvaa vanhustyötä.

Selvitysmies ehdottaa, että Lohjan sairaanhoitoalueella yhdistetään psykiatrinen erikoissairaanhoito ja päihdehuolto ja rakennetaan päihdehuollon tilat.

Päihdehuollon tilojen mahdollinen rakentaminen kannattaa selvittää pikaisesti ottaen huomioon, että Lohjan kaupungin päihdeklinikka toimii nykyisin vanhentuneissa ja epätarkoituksenmukaisissa tiloissa.