Karhuhavaintoja kaivataan

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi koko maan karhukannaksi noin tuhat, joista Kaakkois-Suomessa on ymmenkunta erillistä pentuetta. Karhuja käy vierailulla myös Venäjältä.

karhu

Karhuista odotetaan havaintoja. Maalis-huhtikuun vaihde on karhujen talviunilta heräämisen aikaa. Pesäpaikaltaan poistuvien karhujen havainnointi on mahdollista keväisiltä hangilta.

Havainnoista voi ilmoittaa oman kunnan alueella toimivalle riistanhoitoyhdistykselle. Erityisen tärkeitä ovat pentuehavainnot, jotka ovat riistantutkimuksen tekemän kannanarvioinnin pohja.

Ilmoita suurpetohavainto suurpetoyhdyshenkilölle

Kaikki suurpetohavainnot on syytä ilmoittaa oman kunnan alueella toimivalle riistanhoitoyhdistykselle. Riistanhoitoyhdistyksien suurpetoyhdyshenkilöt kirjaavat vahvistetut havainnot ja ilmoittavat tiedot riistantutkimuksen käyttöön.

Riistantutkimus on ottamassa kuluvan vuoden aikana maanlaajuiseen käyttöön tietokonepohjaisen havaintojen keruujärjestelmän. Tassuksi nimitetyn järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa havaintotiedon keräämistä sekä mahdollistaa kertyneen materiaalin nopea hyödyntäminen tutkimuksessa sekä riistahallinnossa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala