Kokkola kaipaa Vattaja-selvityksiä

Kokkolan kaupungin ympäristöpalvelut kaipaa selvitystä siitä, millaisia lupia tai ympäristötutkimuksia puolustusvoimien toiminta Vattajan harjoitusalueella vaatii.

puolustusvoimat
Talvikuva Vattajalta, taustalla Puolustusvoimien vartiotorni.
Kalle Niskala / YLE

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee Vattajan ympäristöasioita keskiviikkona.

Esityksen mukaan kaupunki pyytää Länsi-Suomen ympäristökeskusta selvittämään onko alueelle syytä laatia ympäristövaikutusten arviointi tai vaatiiko puolustusvoimien toiminta lupia, joissa toiminnan vaikutukset ympäristöön huomioidaan.

Alueella ei ole voimassa olevia ympäristölupia. Vattaja kuuluu merkittävimmiltä osiltaan Natura 2000 -verkostoon.

Vattajan dyynialue on Euroopan laajin ja edustavin boreaalisen vyöhykkeen dyyniluontotyyppien esiintymisalue. Natura-alueiden laajuus on noin 4000 ha.

Vattaja on myös Puolustusvoimien tärkeä harjoitusalue. Maa-alueet on lunastettu valtiolle 1952-1956 lunastustoimituksessa ja niitä hallinnoi Metsähallitus.

Lähteet: YLE / Keski-Pohjanmaa