Työtaistelu seisauttaa ison osan busseista toukokuussa

Helsingin Bussiliikenne Oy:n JHL:ään kuuluvat kuskit uhkaavat työnseisauksella toukokuun alussa. Työtaistelu alkaa 2.5. ja se kestää vuorokauden.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)
Busseja Kampin bussiterminaalissa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoo aloittavansa työnseisauksen siksi, että työehtoneuvottelut Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY:n ja JHL:n välillä eivät ole edenneet JHL:n toivomalla tavalla.

JHL:n mukaan Työnantajaliitto PTY on ilmoittanut hakevansa työehtosopimukseen tekstiheikennyksiä, eikä se ole ollut halukas neuvottelemaan ns. raamisopimuksen mukaisesta ratkaisusta.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n kuljettajia koskeva työehtosopimus on voimassa 30.4.saakka.

Myös Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY on ilmoittanut kaavailevansa työtaistelutoimenpiteitä Helsingin Bussiliikennettä kohtaan.

Työnseisaus vaikuttaa liikenteeseen laajasti, sillä Helsingin Bussiliikenne Oy liikennöi noin 40 prosenttia pääkaupunkiseudun bussilinjoista.