Onkimista ja pilkkimistä rajoitetaan Kainuussa

Erityisesti harjuskanta on kärsinyt pilkkimisestä. Kalastusoloja halutaan selkeyttää rajoittamalla jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa kalastusta.

kalastus
Mies pilkillä
YLE / Arja Lento

Korvuan- ja Näljänkäjoen vesistöreiteille ollaan perustamassa kalastuksen yhteislupa-aluetta noin 110 kilometrin virtavesille. Kalastus tulevalla lupa-alueella on sallittu vain vapavälineillä. Tärkein motiivi lupa-alueen perustamiselle on nykyisin hyvin epäselvien kalastusolojen selkeyttäminen. Varsinkin harjuskanta on kärsinyt pilkkimisestä.

Lupajärjestelyn uskotaan lisäävän alueen kiinnostavuutta matkailukalastuskohteena.

Uuden lupa-alueen perustamiseen liittyvät käytännön järjestelyt tehdään Kainuu Kalastuksen Kärkikohteeksi -hankkeessa. Sen avulla voidaan selvittää alueen kalastuksen järjestämistä, lisätä kalastuskohteen näkyvyyttä ja selkiyttää alueen opastusta. Hanke rahoitetaan pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä rahoituksella.

Tulevalle lupa-alueelle on Kainuun ELY-keskus määrännyt jokamiesoikeudellisen onkimis- ja pilkkimiskiellon. Kalastus uudella lupa-alueella alkaa kesällä 2013. Kuluvan vuoden jokikalastus tapahtuu vielä edellisvuosien tapaan osakaskuntien ja Metsähallituksen luvilla.