1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kuntayhtymät

Tilintarkastaja puuttui Savonian alkoholitarjoiluihin

Monien edustustilaisuuksien tarkoitus jäi epäselväksi. Myös kuitteja puuttui.

Kuva: Mika Hirvonen / Yle

Savonia-ammattikorkeakoulun matkustamisessa, luottokorttien käytössä ja edustamisessa on havaittu useita epäkohtia. Ammattikorkeakoulun viime vuoden tilintarkastuksen mukaan Savoniassa on hyväksytty maksettavaksi laskuja, joiden kuitit tai niihin liittyvät merkinnät ovat olleet puutteellisia.

Esimerkiksi luottokorttilaskuista puuttui kuitteja, alkoholi- ja ruokatarjoilukuiteista puuttui merkintöjä tilaisuuksien tarkoituksesta sekä osallistujista ja rehtorin joistakin matkalaskuista puuttui kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan hyväksyntä.

Lisäksi alkoholitarjoilua oli ollut kuntayhtymän laskuun henkilöstön kesken mutta tositteista ei käynyt ilmi, miten tällainen tarjoilu palveli yhtymän etua.

Tilintarkastajien mukaan rehtorin 50-vuotissyntymäpäiväjuhlasta ei oltu tehty kirjallista päätöstä ja myös kirjallinen lupa juhlien alkoholiostoihin puuttui. Myös kuntayhtymän lahjat rehtorille ylittivät merkkipäiväsäännön rajan. Säännön mukaan 50-vuotispäivälahjan arvo kuntahtymässä on noin 250 euroa.

Tilintarkastajat esittävät muun muassa, että kuntayhtymässä harkittaisiin ulkomaanmatkamääräysten keskittämistä yhdelle henkilölle.

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitus käsittelee tilintarkastuksen kokouksessaan ensi viikolla. Hallitukselle tekemässään esityksessä rehtori pitää havaittuja puutteita kokonaisuuteen nähden vähäisinä. Rehtori muistuttaa, että toiminnoissa on jo tehty huomattavia korjauksia: merkkipäivämuistamisiin on laadittu tarkat ohjeet ja matkustamisessa on voimassa uusi, tiukempi ohjeistus.

Myös Savonian omassa, sisäisen valvonnan raportissa huomautetaan, että ohjeita on täsmennettävä virkamatkustuksessa, henkilöstötilaisuuksien järjestämisessä ja edustamisessa. Virkamatkustukseen käytetyt kulut ylittivät viime vuonna budjetoidun.

Yle Savo ei tavoittanut Savonia-ammattikorkeakoulun rehtoria. Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja ei ole vielä ehtinyt perehtyä asiaan riittävästi. Lomamatkalla oleva yhtymähallituksen puheenjohtaja ei kommentoi asiaa ennen ensi viikkoa.