Kanerva ja tukiyhdistykset määrättiin maksamaan valtiolle 48 000 euroa

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok.) sekä hänen tukiyhdistyksensä korvaamaan valtiolle liki 48 000 euroa.

Kotimaa

Käräjäoikeus tuomitsi Ilkka Kanervan sekä hänen poliittisen toimintansa tukiyhdistyksinä toimineet Kehittyvä maakunta ry:n ja Varsinais-Suomen Linjanvetäjät ry:n menettämään valtiolle rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä 47 785 euroa.

Oikeus perusteli Kanervan saamaa ehdollista vankeustuomiota törkeästä lahjuksen ottamisesta että virkavelvollisuuden rikkomisesta seuraavilla hänen teoillaan Varsinais-Suomen liiton puheenjohtajana:

  • Kanerva pyysi vuoden 2006 lopussa tai vuoden 2007 alussa Maskun Kalustetalo Oy:tä ja Masku Kiinteistöt Oy:tä edustaneelta Toivo Sukarilta vaalitukea. Maskun Kalustetalo Oy on sittemmin antanut Kanervalle ainakinjäljempänä yksilöidyt edut.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Maskun Kalustetalo Oy:n vastikkeettomasti antamat 2.000 euron arvoiset huonekalut vaalitoimistossaan ja -kahvilassaan käytettäväksi vuonna 2006. Huonekalut palautettiin edun antajalle arvottomina kesällä 2007.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Nova Group Oy:Itä 3 500 euron edun yhtiön maksaessa hänen poliittisen toimintansa tukiyhdistyksenä toimineelle Varsinais-Suomen Linjanvetäjät ry:Ile 106 kpl:sta kirjoja, joita yhdistys myi varojen hankkimiseksi Kanervan poliittiseen toimintaan.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi itselleen ja useille muille poliitikoille vaalirahoitusta keränneen ja välittäneen Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n Kanervan pankkitilille vastikkeettomasti maksaman 10.000 euroa vuonna 2007.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Maskun Kalustetalo Oy:n oman poliittisen toimintansa tukiyhdistyksenä toimineelleKehittyvä maakunta ry:Ile korvauksena Maskun Kalustetalo Oy:n esitteiden esillä pitämisestä Kanervan vaalitoimistossa ja -kahvilassa maksamat 2.000 euroa vuonna 2007.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Nova Group Oy:ltä yhteensä 3.624,42 euron edun yhtiön maksaessa Kanervan puolesta Kaupunkilehti Turkulainen Oy:lle Kanervan vaalimainosten julkaisemisesta Turkulainen -lehdessä 17.3.2007 1.671,30 euroa ja 3.4.2007 1.953,12 euroa.
  • Kanerva otti vastaan Nova Kiinteistökehitys Oy:Itä yhteensä 16.992 euron edun yhtiön maksaessa 8.2.2008 Kehittyvä maakunta ry:Ile 14.000 euroa Kanervan syntymäpäiväjuhlien rahoittamiseksi järjestetyn seminaarin osallistumismaksuja sekä Kanervan puolesta Suvi Kansa Tuotanto Oy:lle Kanervan syntymäpäiväjuhlissa esiintyneen orkesterin esiintymispalkkion 2.992 euroa.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Nova Group Oy:Itä 668,56 176 euron edun yhtiön maksaessa 14.2.2008 Kanervan puolesta Painotalo Scanserille sanotun suuruisen laskun Kanervan syntymäpäiväjuhlien kutsukorteista.
  • Kanerva otti vastaan ja hyväksyi Maskun Kalustetalo Oy:ltä 9.000 euron edun yhtiön maksaessa 29.2.2008 Kehittyvä maakunta ry:lle sanotulla summalla Kanervan syntymäpäiväjuhlien rahoittamiseksi järjestetyn seminaarin osallistumismaksuja.