1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Äitiysneuvoloiden tila huolestuttaa Stakesia

Äitiysneuvolatoimintaa halutaan kehittää perustamalla naistenneuvoloita. Stakesin tutkijat esittävät perustettavaksi erityisiä naistenneuvoloita, joiden toimintaan kuuluisivat myös muun muassa ehkäisyneuvonta, lapsettomuusneuvonta sekä muut lisääntymisterveyden asiat.

Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsauksessa todetaan, että äitiysneuvoloita on nyt kehitetty liian satunnaisesti.

Katsauksen mukaan perinteisten äitiysneuvoloiden erityisosaaminen on vähentynyt, kun palveluja on yhdistetty muuhun neuvolatoimintaan.

Katsauksessa ollaan huolissaan myös alueellisten erojen kasvamisesta. Varsinais-Suomen ja keski-Suomen sairaanhoitopiireissä äidit käyvät neuvolassa keskimäärin 17 kertaa. Sen sijaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä neuvolakäyntejä kertyy keskimäärin 11 ja Ahvenanmaalla 12. Palvelujen keskittäminen on mm. pidentänyt neuvolamatkoja.

Äitiysneuvolatyö on myös aiempaa vaativampaa. Vanhat ensisynnyttäjät ja päihteiden käyttäjät tarvitsevat suurta erityisosaamista.

Stakesin mukaan naistenneuvoloiden tavoitteena olisi hoidon jatkuvuuden ja sisällön parantuminen, kun lisääntymisterveysasioiden vaikutukset toisiinsa voitaisiin huomioida nykyistä paremmin.

Sosiaalialan työntekijöistä valtaosa naisia Sosiaalipalvelujen työntekijöistä jopa 95 prosenttia on naisia, selviää Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsauksesta. Kunnallisessa sosiaalihuollossa työskenteli vuonna 2005 kaikkiaan noin 2,5 miljoonaa henkilöä, joista 91 prosenttia oli naisia. Nais- ja miestyöntekijöiden suhteellisissa osuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia 15 vuoteen, ja alan uskotaan pysyvän myös tulevaisuudessa selkeästi naisvaltaisena. Sosiaalipalvelujen asiakkaita oli vuonna 2004 reilu miljoona, joista 51 prosenttia oli naisia. Naisia oli asiakkaina eniten ikääntyvien palveluissa ja vammaispalveluissa. Miesasiakkaat olivat enemmistönä päihdepalveluissa, toimeentulotuessa ja lapsiperheiden palveluissa. Kyselyn mukaan suurin osa oli tyytyväisiä sosiaalipalveluihin. Miehistä tyytyväisiä oli 81 prosenttia ja naisista 74 prosenttia.