Sipoo saa lunastaa Helsingin maita Nikkilässä

Ympäristöministeriö on antanut Sipoolle luvan lunastaa noin 57 hehtaarin suuruisen maa-alueen entisen Nikkilän sairaalan eteläpuolelta. Alue rajoittuu pohjoisessa ja etelässä Nikkilän nykyisiin asemakaavoitettuihin alueisiin.

Ympäristöministeriön mukaan lunastettava alue on tärkeä Nikkilän päätaajaman täydennysrakentamiselle.

Lunastettavan alueen omistaa Helsinki. Lunastuslupa myönnettiin, kun Helsingin toiminnot Nikkilän alueella ovat loppuneet, joten alue on Helsingille tarpeeton.

Nyt alue on tarkoitus kaavoittaa asumiseen ja virkistyskäyttöön.

Sipoon kunta ja Helsingin kaupunki ovat vuoden 2004 alusta alkaen neuvotelleet alueen hankkimisesta Sipoon kunnan omistukseen vapaaehtoisin kaupoin. Neuvottelutulosta ei kuitenkaan ole hyväksytty Helsingin kaupungin luottamusmieselimissä.

Lunastettava alue ei sisälly Helsingin kaupungin kuntajaon muuttamiseksi tekemään esitykseen.

Lunastusmenettelyssä korvauksen määrääminen on puolueettoman lunastustoimikunnan tehtävänä. Korvauksen määräämisen perustana on alueen käypä arvo.

YLE Uutiset