Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa varoitetaan vesipulasta

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maita kehotetaan varautumaan paremmin niitä uhkaavaan vesipulaan. Maailmanpankin raportin mukaan ihmisten vedensaanti alueella vähintään puolittuu nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

luonto

Enimmäkseen aavikoista koostuvalla alueella asuu viisi prosenttia maailman ihmisistä, mutta siellä on vain prosentti maailman vedestä.

Maailmanpankin raportin mukaan tehottomat vedenhankintajärjestelmät maksavat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maille nykyään vuosittain yhdestä kolmeen prosenttia bruttokansantuotteesta. Maita kehotetaankin lisäämään huomattavasti varautumistaan tulevaisuuden vesipulaan.

Julkisten organisaatioiden ja vedenjakelua hoitavien yhtiöiden tiedotusvastuuta tekemisistään tulisi raportin mukaan lisätä. Poliittisten uudistuskehotusten lisäksi maiden toivotaan kiinnittävän enemmän huomiota puhtaanapito- ja kastelujärjestelmiensä uudistamiseen.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueiden kaupunkien arvellaan joutuvan turvautumaan jatkossa yhä useammin kalliiseen prosessiin suolan poistamiseksi merivedestä.

Kuivuuskausien aikana vettä joudutaan lisäksi rahtaamaan yhä useammin hädänalaisille alueille tankkereilla, Maailmanpankki ennakoi.

Lähteet: Reuters, AP