1. yle.fi
  2. Uutiset

Tapaturmista 10 miljoonaa sairaspäivää vuodessa

Tapaturmista aiheutui suomalaisille vuonna 2006 yhteensä yli 200 000 sairaalavuorokautta, ja ne aiheuttivat vuoden aikana suomalaisille yhteensä yli 10 miljoonaa päivää, jolloin tapahtuman uhrin oli vaikeaa tai mahdotonta selviytyä päivittäisistä toimista.

Kotimaan uutiset

Tapaturmissa vammoja saa päivittäin noin 2 400 suomalaista. Yleisimpiä tapaturmavammoja olivat nyrjähdykset, venähdykset, mustelmat ja haavat. Tiedot käyvät ilmi Kansanterveyslaitoksen julkaisusta, joka perustuu kansalliseen uhritutkimukseen. Tutkimuksessa haastateltiin 8 290:tä suomalaista vuonna 2006. Joka kuudennelle vammoja Noin joka kuudes 15 vuotta täyttänyt suomalainen sai fyysisiä vammoja tapaturmassa vuonna 2006. Vuoden aikana Suomessa tapahtui noin 870 000 vamman aiheuttanutta tapaturmaa, joista selvästi suurin osa sattui kotona ja vapaa-ajalla. Kaikista tapaturmista noin 30 prosenttia sattui liikunnan parissa ja toiset 30 prosenttia kotona tai kodin piha-alueella. Miehille sattuu tapaturmia liikuntaharrastuksissa naisia useammin, kun taas naiset loukkaantuvat miehiä useammin kotitapaturmissa. Nuoret ovat vanhempia ikäryhmiä tapaturma-alttiimpia, ja siviilisäädylläkin on merkitystä: naimattomille sattuu enemmän tapaturmia kuin naimisissa oleville. Liikenne huolettaa eniten Liikenteessä sattui noin 60 000 tapaturmaa, kun taas työtapaturmien määrä oli hieman yli 190 000. Fyysiseen vammaan johtaneita väkivaltatapauksia oli noin 100 000.

Vaikka koti- ja vapaa-ajantapaturmien osuus on suomessa selvästi suurin, eniten huolissaan suomalaiset ovat liikennetapaturmaan joutumisesta. Noin 55 prosenttia väestöstä on jonkin verran tai erittäin huolissaan liikennetapaturmaan joutumisesta. Työtapaturmaan joutuminen huolettaa 19:ää prosenttia ja koti- tai vapaa-ajanturmaan joutuminen 27:ää prosenttia.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi