Kudosteknologiaa käytetään pian potilaiden hoidossa

Sairauksista tai onnettomuuksista johtuvia kudospuutoksia pyritään jo tänä vuonna Suomessa hoitamaan potilaan omilla kantasoluilla. Kyseessä voivat olla esimerkiksi onnettomuus- tai syöpäpotilaat, joiden menetetyttyjä kudoksia tai luuta voidaan kudosteknologian avulla kasvattaa uudelleen.

Tällöin kyse on eräänlaisten elävien luuvaraosien tuottamisesta kudosteknologian avulla.

Tampereella toimii Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea, joka on erikoistunut tuottamaan uusia solu- ja kudosteknologiaan perustuvia hoitomuotoja. Niistä odotetaan merkittävää apua potilaiden hoidossa perinteisten lääkehoitojen ja kirurgian rinnalla.

Uudet teknologiat voivat tuoda apua myös kehityshäiriöpotilaille kuten huuli- tai suulakihalkiosta kärsiville. Pitkällä aikavälillä solu- ja kudosteknologia saattaa ratkaista esimerkiksi diabeteksen hoidon, jos kantasoluista onnistutaan saamaan aikaan insuliinia tuottavia haiman soluja.

Suomessa kudosteknologiatutkimus on alan kansainvälistä kärkeä. Tekesin rahoituksella Regeaan on vastikään perustettu 5-vuotinen professuuri, jota hoitamaan on saatu kanadalainen suu- ja leukakirurgian professori George Sándor. Sándor on tehnyt merkittävää tutkimustyötä esimerkiksi luun uudelleenmuodostumisen ja kantasolututkimuksen alueella.