1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

TaiKin elokuvaväki ei hyväksy kytkyä huippuyliopistoon

Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto vastustaa hanketta liittää TaiK osaksi kaavailtua huippuyliopistoa. Osastoneuvosto asettuu tukemaan opiskelijoiden ainejärjestöä ja sanoo, että asian demokraattinen valmistelu olisi ollut välttämätöntä.

kulttuuri

Vastauksena TaiKin rehtorin Yrjö Sotamaan ja hallintojohtaja Pekka Saarelan lausuntopyyntöön osastoneuvosto sanoo myös, että elokuva-alan asiantuntemusta ei ole hyödynnetty lainkaan raportin laadinnassa ja että sen tekemiseen olisi pitänyt antaa huomattavasti enemmän aikaa.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen työryhmän valmisteleman hankkeen arvomaailma ja kytkennät talouden etuihin koetaan vastauksessa vieraiksi. Yhteistyöalueita pitäisikin osastoneuvoston mukaan etsiä muista taiteista sekä humanistisista että yhteiskuntatieteistä. Osastoneuvosto vaatii nyt uutta neuvottelukierrosta, jonka tavoitteena olisi korkeakoulujen itsenäisyyttä vaaliva, taloudellisesti ja hallinnollisesti mielekäs taideyliopistorakenne.

Neuvoston päätöksen ovat allekirjoittaneet lisäksi professorit Peter von Bagh, Kanerva Cederström, Laura Gröndahl, Matti Kuortti, Jarmo Lampela, Tuula Mehtonen, Mika Ritalahti ja Esa Vuorinen.

YLE Uutiset

Lue seuraavaksi