Naisasialiitto: Naispappien syrjinnälle pantava piste

Naisasialiitto Unioni ry:n mielestä naispappien sukupuolista syrjintää ei tule enää sietää.

Kotimaa

Naisasialiitto toteaa vuosikokouksensa julkilausumassaan, että nykyisessä tilanteessa ei voi olla enää millään tapaa hyväksyttävää, että sukupuolista syrjintää kannattavat miespapit pyrkivät alistamaan naiskollegoitaan esimerkiksi vedoten henkilökohtaiseen Raamatun tulkintaan.

Naisasialiitto Unioni vaatiikin, että kirkon johto selkiyttää ensi tilassa naispappien tasa-arvoista kohtelua koskevia ohjeitaan.

Seurakunnille pitää antaa selkeä ja kiistaton viesti siitä, että naispappen sukupuolinen syrjintä ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Mikäli syrjintää kuitenkin esiintyy, siitä on oltava samat seuraukset kuin sukupuolisesta syrjinnästä on muillakin työpaikoilla, liitto vaatii.

Naisasialiiton mielestä uusi ohjeistus parantaisi seurakuntien työilmapiiriä ja kohentaisi myös yleistä käsitystä Suomen evankelis-luterisesta kirkosta.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa oli vuonna 2003 noin 4 000 pappia, joista noin kolmannes oli naisia.

Lähteet: YLE Uutiset