Puhe- ja kuulovammaisten tulkkipalvelut valtiolle

Viittomakielen tulkkipalvelut aiotaan siirtää kunnilta valtiolle. Hallitus on tehnyt asiaa koskevan kehyspäätöksen osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Kotimaa

Uudistus toteutuisi vuonna 2009. Se koskee kaikkia kuulo- ja puhevammaisia sekä kuulonäkövammaisia.

Muutoksen avulla halutaan turvata tulkkipalvelujen tasa-arvoinen saatavuus koko maassa.

Tällä hetkellä viittomakieliset ja vammaiset ovat eriarvoisessa asemassa, koska palvelujen saatavuus riippuu heidän asuinkuntansa taloudellisesta tilanteesta.

Valtiosihteeri Terttu Savolaisen mukaan alueelliset tulkkikeskukset ovat osoittautuneet hyväksi malliksi tulkkipalvelujen järjestämisessä. Tulkkipalveluja parannettiin tämän vuoden alussa myös lisäämällä niiden tuntimääriä tuntuvasti.

Kuulo- ja puhevammaisilla on oikeus saada tulkkipalvelua 180 tuntia ja kuulonäkövammaisilla 360 tuntia vuodessa.

YLE uutiset