Voimayhtiöt pohjustavat jo kuudetta ydinvoimalaa

Fortum käynnistää Loviisassa ja Teollisuuden Voima Olkiluodossa mahdollisen kuudennen ydinvoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin.

talous

Fortum aloittaa selvityksensä huhtikuussa ja TVO saman tien. TVO:n mukaan hakemus uudesta ydinvoimalasta voitaisiin jättää aikaisintaan vuonna 2008. Uuden yksikön sähköntuotanto voisi alkaa ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

Ympäristöselvityksen ensimmäisessä vaiheessa yhtiöt laativat kuvauksen laitoshankkeesta. Lisäksi tehdään raportti siitä, kuinka laitoshankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, ympäristöön, luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan selvittää.

Arviointimenettelyn aikana Loviisan ja Olkiluodon sekä ympäristön asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä selvitystyöstä ja sen toteutuksesta. Toisessa vaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa arvioinnissa selvinneisiin ympäristövaikutuksiin. Investointipäätöstä ei ole tehty - Päätöksiä hankkeesta ja sen konkreettisestä toteuttamisesta ei ole tehty. Tämä on valmiuden luontia niitä mahdollisia tilanteita varten ja Fortum tekee tämän YVA-selvityksen Loviisaan, koska Loviisan maat kuuluvat Fortumille, sanoo johtaja Tapio Kuula Fortumista. Kuulan mukaan Fortumilla ja TVO:lla ei ole käynnissä mikään ydinvoimakilpajuoksu, vaan tilanne muistuttaa edellistä ydinvoimalaprojektia. - Tämä on varmaan ollut aika pitkälle ennakoitavissa. Tilanne on aikalailla samantyyppinen kuin edellisen ydinvoimalaprojektin yhteydessä eli silloinkin Fortum toteutti YVA-projektin Loviisassa ja Teollisuuden Voima Olkiluodossa, Kuula kertoi YLE Uutisille. Fortum teki jo kertaalleen selvityksen mahdollisesta Loviisan-yksiköstä ennen päätöstä viidennestä ydinvoimalasta. Viidettä voimalaitosta rakennetaan parhaillaan Olkiluotoon. Greenpeace: Energiayhtiöt haluavat vaikuttaa hallitusohjelmaan Ympäristöjärjestö Greenpeacen mielestä energiayhtiöt yrittävät ydinvoimalaselvityksillään sanella hallitusohjelman sisältöä. Järjestön mukaan tarkoituksena on vähätellä eduskunnan painoarvoa päätöksenteossa energiapolitiikassa. Greenpeacen mielestä TVO ja Fortum yrittävät ilmoituksellaan siirtää huomion pois käynnissä olevan voimalahankkeen ongelmista. Greenpeace vaatii hallitusta ensi töikseen selvittämään, onko Olkiluodon 3. ydinvoimalan rakentaminen todella ollut yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tämä on lain mukaan ydinvoimalan rakentamisen ehto. - Olkiluodon 3. reaktorin rakennushanke on ajautunut vakaviin turvallisuusongelmiin ja se tulee myöhästymään ainakin 1,5 vuodella. Viivästys aiheuttaa satojen miljoonien euron laskun suomalaisille veronmaksajille ja sähkön käyttäjille. Luvatut työllisyysvaikutukset ja päästövähennykset eivät ole toteutumassa, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

Lähteet: YLE Uutiset