Metsähallitus kunnostaa riistamaitaan

Metsähallitus alkaa kunnostaa riistaeläinten elinympäristöjä valtion mailla. Kaksivuotinen projekti keskittyy metsäkana- ja vesilintujen elinolojen kehittämiseen.

Kotimaa

Valtiolla on runsaasti tuotannosta poistuneita turvesoita, ojitusalueita ja erilaisia lammikoita, jotka ovat kunnostettavissa riistalajiston asumuksiksi. Kosteikot hyödyttävät muun muassa kahlaajia, lepakkoja ja muuttolintuja.

Kunnostetut tienoot myös auttavat kuivina kesinä veden viipymistä valuma-alueella, mikä lisää koko eläinlajiston vedensaantimahdollisuuksia.

Kunnostustöistä syntyy projektin ajaksi alueellisia työpaikkoja. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on yli 12 miljoonaa hehtaaria maa- ja vesialueita.

Lähteet: YLE Uutiset