1. yle.fi
  2. Uutiset

Naisten ja miesten palkkakuilu pysynyt ennallaan

Sukupuolten välinen palkkakuilu on pysynyt lähes ennallaan 2000-luvulla, ilmenee Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta.

talous

Vuonna 2005 naisten ansiot olivat miesten ansioista 80,9 % ja vuonna 2001 80,2 %

Tilastokeskuksen mukaan vuosien 2005 ja 2004 välillä sukupuolten välinen palkkaero ei tasoittunut ollenkaan. Tilastokeskus kuitenkin muistuttaa, että sukupuolten väliseen ansioeroon vaikuttaa mm. naisten ja miesten sijoittuminen erilaisiin tehtäviin.

Vuonna 2005 kaikkien palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli 2 555 euroa. Miehet ansaitsivat 2 813 euroa ja naiset 2 275 euroa. Kymmenen prosenttia kaikista kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi enemmän kuin 3 741 euroa ja vastaavasti kymmenen prosenttia palkansaajista vähemmän kuin 1 656 euroa.

Eniten tienaavien ja vähiten ansaitsevien ansioero kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä vuoteen 2004 verrattuna.

Ansioero kasvoi eniten kuntasektorilla, kun taas valtion palkansaajien erot kaventuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa sektoreiden välisistä ansiokehityseroista selittyy eri suuruisilla sopimuskorotuksilla sekä palkansaajarakenteessa tapahtuneilla muutoksilla, kuten eläköitymisellä ja ulkoistamisella.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi