Avointen työpaikkojen täyttämisessä ongelmia

Ongelmat avoimien työpaikkojen täyttämisessä ovat edelleen kasvussa. Tammikuusa työvoimatoimistoissa oli ongelmia lähes 3 000 työpaikan täytössä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli runsaat 2 000.

Kotimaa

Kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli tammikuussa avoinna 81 100 työpaikkaa, joten ongelmat koskivat kuitenkin vain neljää prosenttia paikoista. Vaikeinta on löytää teollisuuteen hitsaajia, koneistajia ja levyseppiä. Myös sairaanhoitajan, tarjoilijan, rekankuljettajan ja perushoitajan ammattien rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet selvästi viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Työvoiman vähyyden ohella rekrytointiongelmat johtuivat muun muassa työnhakijan riittämättömästä koulutuksesta, työkokemuksesta, erityisosaamisesta tai henkilökohtaisten ominaisuuksien sopimattomuudesta. Lisäksi työn ja tekijän kohtaamista vaikeuttavat huono palkka, epäsopivat työajat ja työn tilapäisyys. YLE Uutiset