Hedelmöityshoitojen suosio kasvoi hieman

Hedelmöityshoitoja aloitettiin viime vuonna hieman edellisvuotta enemmän.

Kotimaa

Stakesin keräämien ennakkotietojen mukaan hoitoja aloitettiin viime vuonna runsaat 7 900 kappaletta eli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Väestöön suhteutettuna Suomessa aloitettiin viime vuonna yhteensä 6,6 hoitokertaa tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti. Määrä on noussut vähitellen. Vuonna 1996 vastaava osuus oli viisi hoitokertaa tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti. Luovutettujen munasolujen, siittiöiden ja alkioiden käyttö on pysynyt samalla tasolla viime vuodet. Vuonna 2005 hedelmöityshoitojen tulokset paranivat hieman edelliseen vuoteen nähden.

Lähteet: YLE Uutiset