Koe uusi yle.fi

Kannatusarvioihin kannattaakin suhtautua epäillen

Puoluekannatusarviot ovat uutistoiminnan lähteenä vaarallista tavaraa. Ne voivat joko kertoa todellisesta muutoksesta puolueen kannatuksessa, tai sitten eivät.

Kotimaa

Taloustutkimus on vuosikaudet laatinut YLEn tilauksesta kannatusarvioita, ensin Radiouutisille ja nyt YLE Uutisille.

Viime vaalien alla kannatuksia aktiivisesti seuraavat kiinnittivät huomiota siihen, että eri tutkimuslaitosten mittaukset poikkesivat kovin paljon toisistaan. Lopulta itse vaalitulos antoi aihetta suurempaankin hälyyn: kokoomuksen vaalivoitto ei näkynyt viimeisessä ennen vaaleja julkistetussa Taloustutkimuksen mittauksessa.

Nyt YLE Uutiset on käynyt läpi tutkimusmetodin Taloustutkimuksen kanssa. Lopullista totuutta siitä, mikä kunkin puolueen kannatus kulloinkin ennen viime vaaleja oli, ei kukaan pysty sanomaan.

Todennäköistä kuitenkin on, että kokoomuksen kannatus on 2003 vaalien jälkeen arvioitu Taloustutkimuksen laskelmissa alakanttiin presidentinvaaleissa 2006 ja tämän kevään eduskuntavaaleissa. 1999 ja 2003 tai eurovaaleissa 2004 kyseistä ilmiötä ei ollut.

Kannatusarvio pyrkii mittaamaan puolueiden kannatusta arvion tekohetkellä, joten sen ja vaalituloksen välistä yhteyttä ei voi jälkikäteen yksiselitteisesti osoittaa. Taloustutkimuksen tutkimusmenetelmä on perustunut pelkästään eräiden syötetietojen perusteella tehtyyn matemaattiseen laskentaan. Viime eduskuntavaalikaudella yksi syötetiedoista oli saadut vastaukset kysymykseen, mitä puoluetta haastateltava äänesti 2003 vaaleissa. Näiden tietojen pohjalta on laadittu niin kutsuttu korjauskerroin, jolla pyritään korjaamaan raakaan haastatteluaineistoon sisältyviä vääristymiä. Taloustutkimuksen metodi ei - vastoin eräitä epäilyksiä - ole sisältänyt lainkaan tutkijan henkilökohtaista arviota tai lyhyen aikavälin suuria muutoksia tasaavia niin kutsuttuja rajoittimia. Menetelmä on puhtaan matemaattinen ja tilastollinen. Taloustutkimuksen arvioon on saattanut sisältyä 2003 vaalien jälkeen yllättävä kokoomuksen kannatusta aliarvioiva piirre, jonka lähde on ihmisten käyttäytymisessä ja haastatteluihin antamissa vastuksissa. Se olisi kokoomuksen huomattavan heikko tulos 2003 vaaleissa. Yksinkertaistaen: Kokoomuksen kannatus on palannut useissa viime vaaleissa vuoden 2003 poikkeuksellisen matalalta tasolta vähintäänkin normaaliksi. Tämä saa monet vastaajat muistamaan väärin tai väittämään muutoin, että olisi äänestänyt kokoomusta myös 2003 - vaikka ei näin tehnytkään. Matemaattisesti tästä laskettu korjauskerroin olisi tällöin alentanut kokoomuksen kannatusosuutta siitä, mikä se todellisuudessa on saattanut olla. YLE Uutiset on nyt päättänyt jatkaa puoluekannatusarvioiden tilaamista Taloustutkimukselta. Tutkimukset eivät kuitenkaan jatku entisellään. Korjauskertoimien laskentatapa käydään läpi asiaa tuntevien akateemisten tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen virhemarginaalia kavennetaan kasvattamalla merkittävästi haastattelujen määrää. Olennaista on myös se, että korjauskertoimet eivät enää perustu 2003 vaaleihin, vaan tuoreessa muistissa oleviin 2007 vaaleihin. Kannatusarvioiden luonteen vuoksi luovumme niiden kaavamaisesta uutisoinnissa radio- ja televisiolähetyksissämme. Tulokset viedään uuteen, toukokuussa julkistettavaan verkkopalveluun, jossa puolueiden menestystä voi halutessaan seurata milloin haluaa. Puoluekannatusarvioihin liittyy aina riski siitä, että todellisuus ei vastaa mitattua tulosta. Aivan pienistä kannatusmuutosten värähdyksistä ei siksi ole otsikoksi uutiseen. Atte Jääskeläinen vastaava päätoimittaja

Lähteet: YLE Uutiset