1. yle.fi
  2. Uutiset

IMF kehuu Suomen taloutta, mutta varoittaa tulevaisuuden haasteista

Suomen taloudella menee kadehdittavan hyvin, mutta tyytyväisyyteen ei ole tuudittautuminen. Tulevaisuuden haasteista varoittaa Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, joka antoi Suomen talouteen liittyvän lausunnon torstaina.

talous

Suomen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä haasteita ovat työmarkkinoiden kiristyminen, palkkapaineet ja harvoille aloille keskittyvän viennin haavoittuvuus. Suurin haaste on kuitenkin väestön nopea ikääntyminen.

IMF ohjeistaakin Suomea entistä kurinalaisempaan julkisen talouden hoitoon. Valuuttarahaston mukaan julkisen talouden tilaa saataisiin korjattua paremmin leikkaamalla menoja kuin kiristämällä jo entisestään tiukkaa verotusta. Jos veroja sen sijaan aiotaa keventää, IMF neuvoo Suomen hallitusta kohdentamaan kevennykset työn verotukseen.

"Nuoria työllistettävä tehokkaammin" Väestön nopeaan ikääntymiseen ratkaisuksi kansainvälinen valuuttarahasto ehdottaa ikääntyvien ja nuorten ikäluokkien aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä työvoimana. Keinoiksi IMF esittelee muun muassa entistä suuremman maantieteellisen palkkajouston, joka tasoittaisi työvoiman vähäistä liikkuvuutta. Opiskelijoiden nopeampaan työmarkkinoille saantiin IMF esittää korkeakoulujen maksullisuuden ja opintotuen maksamisen vain sitä tarvitseville sekä nykyistä laajemman turvautumisen opintolainaan. Näillä keinoilla lyhennettäisiin opiskeluaikoja ja edistettäisiin opiskelijoiden varhaisempaa työelämään siirtymistä. Varhaiseläkkeelle siirtymistä voitaisiin hillitä tiukentamalla työkyvyttömyyseläkkeen saantiperusteita ja vahvistamalla työterveyshuoltoa ja ammatillista kuntoutusta. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. YLE Uutiset

Lue seuraavaksi