Puoluerahoitusta tarkastetaan Suomessa

Suomen lahjontatilanne ja puoluerahoitus tarkastetaan. Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO järjestää Suomessa kesäkuussa maatarkastuksen, joka kohdistuu lahjonnan kriminalisointiin ja puoluerahoitukseen.

Kotimaa

GRECOn (Group of States against Corruption) tarkastajat tapaavat käyntinsä aikana kaikkien poliittisten puolueiden edustajat sekä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen edustajia.

Ensimmäisenä tarkastuskohteena on lahjonnan kriminalisointiin liittyvä lainsäädäntö ja lainkäyttö. Tätä arvioiva ryhmä vierailee Suomessa 11.-12. kesäkuuta. Se tapaa muun muassa oikeus- ja sisäasiainministeriön sekä tuomioistuinten ja Transparency Suomi ry:n edustajia.

Toisena tarkastuskohteena on puoluerahoitus, jota arvioiva ryhmä vierailee Suomessa 13.-15. kesäkuuta. Tarkastajille on etukäteen toimitettu vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat puolueiden sekä vaaleissa ehdokkaina olevien henkilöiden rahoituksen sääntelyä.

Nelosen uutisten mukaan eduskuntavaalien ääniharavat käyttivät selvästi keskimääräistä vähemmän omia varojaan vaalikampanjansa rahoittamiseen. Yli 10 000 ääntä keränneet maksoivat itse vain joka neljännen kampanjaeuron, ilmenee Nelosen uutisten selvityksestä.

GRECO laatii tarkastusten perusteella maatarkastusraportin, jossa se voi antaa Suomelle erilaisia toimenpidesuosituksia. Raportti valmistuu arvion mukaan vuoden 2007 lopussa. Sen jälkeen Suomen tulee 18 kuukauden kuluessa antaa oma raporttinsa toimenpiteistä.

Kolmas maatarkastus Suomessa

GRECO on perustettu vuonna 1999. Se valvoo korruptionvastaisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin tehtävillä maatarkastuksilla. Nyt alkavan kolmannen tarkastuskierroksen aikana GRECO tarkastaa kaikki 44 jäsenmaata.

GRECO on tehnyt maatarkastuksen Suomessa tätä ennen vuosina 2000 ja 2003. Näissä tarkastuksissa annetuista suosituksista Suomi on toteuttanut yhtä lukuun ottamatta kaikki. Vireillä on vielä ohjeiden laatiminen tapauksiin, joissa henkilö siirtyy julkiselta sektorilta yksityisen sektorin palvelukseen tai päinvastoin.

Lähteet: YLE Uutiset