PVO selvittää Kollajan tekojärven ja voimalan ympäristövaikutukset

Kollajan tekojärven ja voimalan ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan tällä viikolla. Pohjolan Voima haluaa rakentaa 50 neliökilometrin tekoaltaan Iijokeen Pudasjärvelle. Tekoallasta säännösteltäisiin uuden voimalaitoksen avulla.

Kotimaa

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa selvitetään rakentamisen taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset. Arviointi tehdään ensi vuoden loppuun mennessä.

Lisätehoa saataisiin noin 115 megawattia ja lisäenergiaa noin 200 gigawattituntia vuodessa.

Kollaja olisi Iijoen kuudes vesivoimalaitos. Voimalaitoksen rakentaminen vaatisi muutosta koskiensuojelulakiin.

Vielä 1980-luvulla suunniteltiin koko Iijoen valjastamista sähkön tuotantoon. Selvityksessä Pudasjärven yläpuolisen vesistön luontoarvot todettiin merkittäviksi, ja voimalaitossuunnitelmista luovuttiin. Lopulta koskiensuojelulaki esti Kollajan voimalaitoksen rakentamisen.

Kollajan tekojärven vaikutukset koskevat tekojärvialueen lisäksi Pudasjärveä ja Haapakosken voimalaitoksen välistä Iijoen osaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto arvostelee hanketta Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Kollajan allas rikkoisi koskiensuojelulakia, joten se ei voi saada lupaa.

Luonnonsuojelupäällikkö Tapani Veistolan mukaan allas olisi vain pari tuhannesosaa Suomen vuosittaisesta sähkön kulutuksesta. Se uhkaa koskiensuojelulailla turvattua Iijokea ja saattaa uhata myös suojeltuja soita.

Lisäksi tekoaltaiden alle jäävät suot tuottavat metaania, mikä on paha kasvuihuonekaasu, sanoo luonnonsuojeluliitto tiedotteessaan.

Lähteet: YLE Uutiset