1. yle.fi
  2. Uutiset

Poliisi ja operaattorit kiistelevät telekuuntelun hinnasta

Poliisi ja teleoperaattorit kiistelevät telekuuntelun kustannuksista. Puhelinyhtiöiden mukaan telekuuntelusta perityistä maksuista ei kerry yhtiöille voittoa.

Kotimaan uutiset

Esimerkiksi törkeätä huumausainerikosta tutkiessaan poliisi saa tuomioistuimelta luvan puhelimen salakuunteluun. Sen jälkeen poliisi pyytää teleoperaattoria hoitamaan tekniset kytkennät.

Lain mukaan puhelinyhtiöiden on tähän suostuttava, mutta poliisille perästä seuraa lasku.

Viime vuonna tuomioistuimet antoivat poliisille 1 700 telekuuntelulupaa. Kun jokaisesta tulee lasku ja hinnoittelukin vaihtelee, alkaa poliisi olla näreissään. - Toiset teleyritykset ovat automatisoineet toimintojaan niin, että ne saavat nopeastikin näitä tietoja. Toisilla vie enemmän resursseja, jolloin he laskuttavat enemmän. Ei ole yhtenäistä laskutussysteemiä, harmittelee poliisitarkastaja Arto Hankilanoja sisäasiainministeriöstä. Operaattorit kieltävät rahastavansa

Viime vuonna poliisi maksoi telekuuntelusta ja -valvonnasta operaattoreille yli miljoona euroa. Samalla summalla palkkaisi parikymmentä poliisia vuodeksi.

Teleoperaattorit väittävät, että maksuilla ei tehdä bisnestä, vaan katetaan vain kytkennän kustannukset.

- Periaatteessa kuitenkin tämä kytkentä vaatii sen manuaalisen työn ja siltä pohjalta tämä aina jonkinnäköistä henkilöresurssia sitoo. Nämä summat on ihan kustannusperusteisia. Tällä ei tehdä mitään voittoa ainakaan, vakuuttaa Dna Finland Oy:n tekninen johtaja Tommy Olenius.

Poliisi ja sisäministeriö toivovat, että telekuuntelun kustannukset olisivat jatkossa pienemmät.

- Mutta sitten on myös maita, joissa laki on velvoittanut teleyritykset hoitamaan itse nämä kustannukset, jolloin viranomaisille ei tule mitään kustannuksia, huomauttaa poliisitarkastaja Arto Hankilanoja.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi