Kollajan rakentamisaikeet kuohuttavat eduskuntaa

Eduskunnassa on sanailtu Pohjolan Voiman aikeista selvittää Iijoen jatkorakentamisen ympäristövaikutukset. Vasemmistopuolueiden ja vihreiden kansanedustajat vaativat hallitusta antamaan voimayhtiölle selkeän viestin siitä, että Iijoen suojelua ei pureta eikä Kollajan allasta rakenneta.

luonto

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki rauhoittelee kansanedustajia ja sanoo, että Pohjolan Voiman aikeista ei pitäisi tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.

Lehtomäen mukaan "on erittäin pitkässä kuusessa, että olisi joku rakennuslupahakemus sisällä tai että sille myönnettäisiin lupa". Lehtomäen mukaan siinä ei ole mitään pahaa, että voimayhtiö pyrkii selvittämään yhteiskunnallista maaperää vesivoiman lisärakentamiselle ja tuottamaan lisätietoa hankkeen vaiktuksista.

Lehtomäki korostaa, että voimayhtiö on itse päättänyt ympäristyövaikutusten arviointiprosessin käynnistämisestä ja asia etenee normaalissa järjestyksessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi.

Ympäristökeskus tulee arvioimaan, millaiset toimet ovat ylipäänsä tarpeen voimassaolevan koskiensuojelulain vastaisessa hankkeessa. Lehtomäki huomauttaa, että yhtiö itsekin on todennut hankkeen lainvastaiseksi.

Osa Oulun vaalipiirin kansanedustajista, Liisa Jaakonsaari, Matti Ahde ja Erkki Pulliainen on sitä mieltä, että voimayhtiön selvitystyö repii Pudasjärvellä jälleen vanhat haavat rikki ja tekee kyseenalaiseksi mm. Iijoen matkailun kehittäisen.

Ympäristömisteri Paula Lehtomäen mielestä asia on paikallisesti varmasti herkkä. Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin vasta tiedonhankinnasta eikä siitä tulisi vielä liikaa riehaantua, sanoo Lehtomäki.

Oikeusministeri Tuija Brax muistuttaa, että koskiensuojelulain muuttamisesta ei ole sovittu hallitusohjelmassa. Vesilain muutoksen perusteella ei liioin voida tehdä mitään ympäristön kannalta kestämätöntä, vakuuttaa Brax.

Luonnonsuojelijat vastustavat Kollajaa

Luonnonsuojelijat vastustavat Kollajan rakentamista. Iijokisten luontoyhdistysten ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan varjolla virinneessä vesivoimanrakentamisessa on kyse voimayhtiöiden liiketaloudellisen edun ajamisesta.

Pohjolan Voima tuottaa sähköä omakustannushintaan omistajilleen, metsäyhtiöille.

Tavallisille kuluttajille vesivoima on nimenomaan sähkönhinnan säätövoimaa, josta kuluttajat saavat maksaa korkeimman hinnan.

Haitat ja vahingot koituisivat taas luonnolle sekä jokivarsien ihmisille.

Lähteet: YLE Uutiset