Radio Suomelle kehuja liikennetiedottamisesta

YLE Radio Suomen on todettu kertovan ripeästi tieliikenneonnettomuuksista ja muista liikennehäiriöistä.

Kotimaa

VTT vertaili tutkimuksessaan Radio Suomen ja Radio Novan toimintaa viime vuoden loka-joulukuussa sattuneiden merkittävien häiriötilanteiden tiedottamisessa.

YLE Radio Suomessa aikaa liikennetiedotteen lähettämisestä sen kertomiseen kului keskimäärin 7 minuuttia ja Radio Novassa 19 minuuttia. Radio Suomen maakuntalähetyksissä tiedotteet luettiin 10 minuutin kuluessa.

Toisaalta paikallislähetyksissä ja Radio Novassa oli useita tapauksia, joissa liikennehäiriöstä kerrottiin jo ennen tiedotteen lähettämistä, tielläliikkujien havaintoihin perustuen. YLEn lähetyksissä tällaisia oli lähes puolet seuratuista tapauksista, Radio Novassa vajaa kolmannes. Tuottaja Minna Hannula Radio Suomesta toteaa tiedottamisen tehostuneen entisestään huhtikuun lopulla, kun myös YLEX:n ja YLE Radio Yhden kuuntelijat on saatu liikennetiedotusten piiriin autoradioiden RDS-tekniikan avulla. Halutessaan YLEX:n ja YLE Radio Yhden kuulija voi ohjelmoida radionsa siten, että laite valitsee Radio Suomen taajuuden liikennetiedotusten ajaksi. Liikennetiedotteista jäi lukematta Radio Suomessa kaksi ja Radio Novassa kuusi kappaletta. Ruuhka-aikoina Radio Novassa tiedottaminen oli selvästi muita aikoja tiiviimpää, kun taas Radio Suomen lähetyksissä vastaavia eroja ei havaittu. VTT seurasi yhteensä 41 liikennehäiriön tiedotusta. YLE Uutiset