Naisten juominen yleistyy

Työikäiset miehet juovat edelleen eniten, mutta naisten suhteellinen osuus kokonaiskulutuksesta on lisääntynyt koko ajan, kertoo sanomalehti Kaleva.

Kotimaa

60-luvun lopulla naiset joivat vain 12 prosenttia kaikesta alkoholista.

Nykyään jo noin neljännes kokonaiskulutuksesta kaatuu naisten kurkuista alas.

Kalevan mukaan esim. Oulun A-klinikan naisasiakkaiden suhteellinen määrä on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla.

Ennen vuosituhannen vaihdetta naisten osuus asiakkaista oli alle 20 prosenttia. Tällä hetkellä osuus on noin 26 prosenttia.

Stakesin tutkimusprofessorin Marja Holmilan mukaan syyt lisääntyneeseen alkoholin käyttöön löytyvät nykyisestä alkoholimyönteisestä kulttuurista.

Suomessa naisten alkoholinkäyttö on hyväksytympää kuin monissa muissa kulttuureissa. Naisten julkista humaltumista ei pidetä Suomessa samalla tavalla häpeällisenä kuin muualla maailmassa.

Muutos tapahtui 1990-luvulla ja naisten humalahakuisesta juomisesta on tullut tapa, Holmila sanoo.

YLE Uutiset