EN kannattaa valtion ja kirkon eroa

Euroopan neuvosto kannattaa kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Tuoreessa suosituksessaan neuvoston yleiskokous vaatii valtioita kunnioittamaan uskontoja kaikessa moninaisuudessaan, mutta myös erottamaan selvästi kirkon ja valtion toisistaan.

Ulkomaat

Suomen esityksestä lauselmaan lisättiin kohta, jonka mukaan kukin jäsenmaa saa itse päättää, miten se järjestää uskonnon ja valtion välisen suhteen. Maiden pitää kuitenkin toimia sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.

Suomen EN-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sinikka Hurskainen (sd.) ei ollut täysin tyytyväinen suosituksen loppumuotoiluun. Suomi olisi halunnut suosituksen perustuvan täysin Suomen ehdotukselle, eikä valtion ja kirkon erottamiselle toisistaan.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli perjantaina Strasbourgissa kulttuurien ja uskontojen välisistä suhteista. Hurskaisen mukaan keskustelu vesittyi tyngäksi, sillä se siirrettiin viime kädessä tiistailta perjantaille.

Kirkon ja valtion suhteen lisäksi neuvosto käsitteli uskonnon ja sananvapauden välistä suhdetta. Neuvoston mukaan sananvapautta ei saa rajoittaa uskonnon varjolla. Neuvoston mielestä sananvapaus on demokratian kannalta niin tärkeä, että myös uskonnollisten ryhmien on sen nimissä siedettävä avointa ja kriittistäkin keskustelua.

Yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia ministerikomitealle, joka voi myöhemmin suositella jäsenvaltioita muuttamaan lainsäädäntöään suositusten mukaiseksi.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Siihen kuuluu 47 jäsenmaata. YLE Uutiset