Työryhmä suunnittelemaan innovaatioyliopistoa

Opetusministeri Sari Sarkomaa asetti torstaina johtoryhmän valmistelemaan innovaatioyliopiston perustamista Suomeen. Tekniikka ja talous ovat hankkeen johtoryhmässä vahvasti edustettuina, mutta taidealojen edustajia on käytännössä vain yksi.

kulttuuri

Taidealoja ryhmässä edustaa Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn, joka valittiin johtoryhmään yliopistojen henkilöstöjärjestöjen edustajana.

Opetusministeri Sari Sarkomaa kuitenkin vakuuttaa, ettei taide jää innovaatioyliopistohankkeessa niin sanottujen kovempien alojen jalkoihin:

- On tärkeää, että hankkeessa nostetaan vahvasti esille taiteen autonomia sekä taiteen ja kulttuurin merkitys koko yhteiskunnalle. On myös tärkeää, että taide on projektissa mukana tekniikan ja liiketalouden lisäksi. Tarkoituksena on luoda vapaa, luova ja innovatiivinen ympäristö, jossa voivat kehittyä sekä opetuksen ja tutkimuksen laatu että taide, Sarkomaa sanoo.

Kaikkiaan johtoryhmään kuuluu kaikkiaan kaksitoista henkilöä, heidän joukossaan Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun rehtorit. Rehtorit olivat myös mukana valmistelemassa esitystä koulujen yhdistämisestä huippuyliopistoksi.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Heljä Misukka.

Taiteen ja taideopetuksen asiantuntijat puuttuvat Muun muassa Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat sekä lukuisat kulttuurivaikuttajat ovat vastustaneet Taideteollisen korkeakoulun liittämistä osaksi innovaatioyliopistoa. Hanketta vastustavat pelkäävät, että taide menettää innovaatioyliopistossa itsenäisen asemansa. Kesäkuun alussa opetusministeri Sari Sarkomaalle luovutettiinkin Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden Katju Aron ja Elina Hirvosen aloitteesta syntynyt, noin 5 400 nimeä sisältävä Pro Arte -vetoomus.

Katju Aro on yllättynyt siitä, etteivät innovaatioyliopistohanketta valmistelevat tahot ole huomioineet kriittisiä puheenvuoroja. Hankkeen suunnitteluun ja johtoryhmään olisi tarvittu Aron mukaan taiteen ja taidekorkeakoulutasoisen taideopetuksen asiantuntijoita.

- Johtoryhmän kokoonpanossa painottuu jostain syystä Helsingin kauppakorkeakoulun edustus. Irina Krohn on oikeastaan ainoa henkilö, joka edustaa taiteen asiantuntemusta, Aro toteaa.

- Olisin itse kaivannut mukaan henkilöitä jotka tietävät, minkälaisia ongelmia Taideteollisen korkeakoulun eri alojen opiskelijat kohtaavat. Edellä mainittua asiantuntemusta hankkeessa ei ole mukana edelleenkään.

Katju Aro sanoo Taideteollisen korkeakoulun opiskelijana toivoneensa, että rehtori Yrjö Sotamaa olisi ottanut yliopiston sisällä esitetyn huolen ja kritiikin huomioon.

- Pelkään, että keskustelu pysyy edelleenkin aika tukahtuneena Taideteollisen korkeakoulun sisällä. Taideteollisesta korkeakoulusta lähtenyt innovaatioyliopistoa koskeva kritiikki ei edelleenkään manifestoidu missään, Aro sanoo.

Innovaatioyliopiston tavoitteena on Suomen kilpailukyvyn ja korkeakoulujen toiminnan laadun parantaminen.

Innovaatioyliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa elokuussa 2009.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset