Malesian metsähakkuut uhkaavat borneonnorsuja

Metsähakkuut uhkaavat Malesiassa Borneon saarella eläviä viimeisiä borneonnorsuja, kertoo Maailman luonnonsäätiö WWF. Järjestö on saanut uutta tietoa uhanalaisesta norsulajista satelliittiseurannan avulla.

luonto

WWF:n tutkimuksessa selvisi, että borneonnorsujen selviytyminen riippuu niiden elinalueiden, kuten tasaisten metsämaiden, alankojen ja jokilaaksojen, säilymisestä. Samanlaisille paikoille perustetaan kuitenkin jatkuvasti plantaasiviljelmiä.

Borneonnorsut suosivat tasa- ja alankomaiden metsiä, koska hedelmällisten alamaiden maaperässä kasvaa paljon hyvänlaatuista ruokaa. Tutkimus osoittaa, että ihmisten toiminta ja metsien häiriötekijät vaikuttavat merkittävästi norsujen liikkeisiin.

Nyt kerätyn aineiston perusteella näyttää todennäköiseltä, että Sabahissa on jäljellä enää noin 1 000 norsua, kun aiemmin niitä arvioitiin olevan noin 1 600. - Norsujen elinalueilla hakataan eniten metsiä koko Sabahissa. Alankomailta ja laaksoista puutavaran hakkaaminen on taloudellisesti kannattavaa, sillä siellä kulut ovat matalimmat, sanoo johtaja Raymond Alfred WWF Malesiasta. Sabahin metsistä hakattu jo lähes puolet Suurin osa borneonnorsuista elää Malesialle kuuluvan Sabahin alueella Borneon saaren koillisosassa. Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana noin 40 prosenttia Sabahin alueen metsistä on tuhoutunut metsien hakkuun, plantaasien perustamisen ja ihmisasutuksen leviämisen seurauksena. WWF:n tutkimus on ensimmäinen pitkäaikaistutkimus borneonnorsuista. Se on myös suurin satelliittipannoilla toteutettu tutkimus aasiannorsuista. Tutkimuksella saavutettu tieto voi myös auttaa ennustamaan seutuja, joilla norsut ja ihmiset saattavat tulevaisuudessa törmätä ja ajautua keskenään konflikteihin. Satelliittipanta helpottaa tutkimustyötä

Sabahilainen luonnonsuojeluosasto SWD laittoi satelliittipannan viidelle borneonnorsulle kaksi vuotta sitten, koska pitkäjaksoinen seuranta jalkaisin läpi tiheän viidakon koettiin liian hankalaksi. Pannat lähettivät GPS-paikannuksia WWF:n tietokoneelle satelliitin välityksellä kerran päivässä.

- Satelliittiseuranta on selvästi yksi tehokkaimmista tavoista saada tietoa Sabahin villinorsuista, koska ne viettävät paljon aikaa metsissä, sanoo SWD:n johtaja Mahedi Andau.

Vaikka borneonnorsut pystyvät elämään hakatuissa metsissä, on tärkeää, että niiden jäljellä olevia elinalueita hoidetaan ympäristöä säästävästi, WWF korostaa.

Metsien hakkaaminen norsujen elinympäristöissä saa tapahtua vain, jos alueelle on olemassa pitkäaikainen metsänhoitosuunnitelma.

Lisäksi on huolehdittava, että öljypalmuplantaaseja perustetaan vain alueille, jotka eivät ole metsittyneet ja joilla ei elä norsuja ja orankeja.

Lähteet: Reuters, AP, YLE Uutiset