Alzheimer-lääkkeiden korvauskäytäntöä arvostellaan

Iäkkäitä ihmisiä hoitavat geriatrit arvostelevat Alzheimer-potilaiden lääkkeiden korvauskäytäntöä. Osa lääkäreistä on sitä mieltä, että Alzheimerin taudin lääkitys voidaan aloittaa liian myöhään. Nykyisin Kela-korvauksen saamiseksi vaaditaan, että tauti aiheuttaa jo "merkittävää haittaa" ihmisen toiminnalle.

Muistihäiriöiden varhaisen toteamisen hyödyistä on puhuttu jo pitkään, mutta käytännössä alkavaa Alzheimerin tautia sairastavan lääkehoito voi tyssätä rahaan. Kalliista lääkkeestä saa Kela-korvauksen vasta, kun unohtelu menee vakavaksi ja taudista aiheutuu merkittävää toiminnallista haittaa.

Suomen Geriatrien puheenjohtaja Pirkko Jäntti pitää tilannetta ristiriitaisena: tutkimusten mukaan Alzheimerin taudin lääkitys pitäisi aloittaa mahdollisimman varhain, jotta siitä saisi parhaan mahdollisen hyödyn.

Jäntin mukaan ongelma on myös se, että Kelan korvauspäätökset vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Kriteereissä mainittua "merkittävää toiminnallista haittaa" ei ole tarkemmin määritelty ja määritelmät voivat vaihdella. Käytännössä korvauspäätöksen tekee jokaisen asiakkaan kohdalla Kelan asiantuntijalääkäri.

Kelan sairausvakuutusosaston lääketieteellisen asiantuntijaryhmän johtava lääkäri Pekka Koivisto kiistää ongelman olemassaolon. Hänen mukaansa tasavertaisuus toteutuu viimeistään siinä, että Kelan päätökset ovat valituskelpoisia ja valitusosoite on kaikille sama, valituslautakunta.

Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet ovat kalliita, mutta monet muistihäiriöisiä hoitavat lääkärit ihmettelevät, onko korvauslinjan pitäminen tiukkana yhteiskunnalle lopulta kuitenkaan kannattavaa. Yhden vuoden Alzheimer-lääkitys maksaa noin 1500 euroa - saman verran maksaa 3 vuorokautta laitoshoidossa.

Potilaille korvauskysymys on iso asia. Monet sairastuneista ovat iäkkäitä ja pienituloisia, 120 euron kuukausittainen menoerä tekee tuloihin tuntuvan loven. Silti moni sairastunut aloittaa lääkityksen heti, omalla kustannuksellaan.

Lääkkeillä ei pystytä parantamaan Alzheimerin tautia, mutta nykytietämyksen mukaan ne hidastavat oireiden etenemistä.