Väitös: Enemmistö syöpään sairastuneista palaa työelämään

Enemmistö syöpään sairastuneista palaa takaisin työelämään. Asia selviää lauantaina Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Valtiotieteiden maisteri Taina Taskila selvitti väitöstutkimuksessaan syövän vaikutusta työllisyyteen, työkykyyn ja työelämässä saatuun tukeen ja sen tarpeeseen.

Kotimaa

Tutkimuksen mukaan syöpään sairastuneiden työllisyys oli kahdesta kolmeen vuotta sairastumisen jälkeen 64 prosenttia, kun se syöpää sairastamattoman vertailuryhmän keskuudessa oli 73 prosenttia.

- Sairastuneidenkin keskuudessa työllisyys vaihteli selvästi koulutuksen ja syöpätyypin mukaan. Korkean koulutuksen saaneet olivat muita enemmän työssä, Taskila toteaa.

Syövän vaikutusta työllisyyteen selvitettiin rekisteritutkimuksella. Tutkimusaineistoista ensimmäisessä oli 46 312 ja toisessa 12 542 työikäistä syöpään sairastunutta sekä saman verran syöpää sairastamattomia vertailuhenkilöitä. Työllisyysprosentti oli ennen sairastumista kummassakin ryhmässä 78 prosenttia. Eri syöpää sairastavien välillä suuria eroja

Syöpään sairastuneista oli eläkkeellä 34 prosenttia, vertailuhenkilöistä 27 prosenttia. Leukemiaan ja keskushermostosyöpään sairastuneilla oli kaksinkertainen riski jäädä eläkkeelle vertailuhenkilöihin nähden, kun esimerkiksi melanoomaa sairastaneiden ja heidän vertailuhenkilöidensä välillä ei havaittu eroja eläkkeelle siirtymisessä.

- Suurin osa syöpään sairastuneista palaa työelämään. Kuitenkin on olemassa joukko sairastuneita, jotka siirtyvät varhain eläkkeelle, kokevat työkyvyn huononemista eivätkä saa riittävästi sosiaalista tukea työelämässä, Taskila toteaa.

Hänen mukaansa tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota niihin tekijöihin sekä hoidoissa että työpaikalla jotka heikentävät syövästä toipuneen mahdollisuuksia palata työelämään.

Lähteet: YLE Uutiset