Lemmenkipeys muistuttaa mielenterveyden häiriötä

"Lemmenkipeä" ei välttämättä ole täysin todenvastainen kuvaus ihastuneesta nuoresta. Uuden tutkimuksen mukaan rakkaudesta hullaantuneen nuoren käyttäytymisessä on maanisia piirteitä. Mania on yksi mielenterveydellinen häiriötila.

Ulkomaat

Asiaan perehtyneen sveitsiläistutkimuksen tulokset on julkaistu New Scientist -lehdessä. Tutkijoiden kyselyyn vastasi 113 noin 17-vuotiasta nuorta. 65 prosenttia heistä ilmoitti rakastuneensa hiljattain. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lemmenkipeillä nuorilla oli monia hypomanian eli manian esimuodon oireita. Esimerkiksi unen tarve oli tunnin pienempi kuin nuorilla, jotka eivät kokeneet itseään rakastuneiksi. Rakastuneet nuoret sanoivat myös sanoivat käyttäytyvänsä pakonomaisesti useammin kun muut. 60 prosenttia sanoi tuhlaavansa liikaa rahaa; muilla vastaava luku oli vain 30 prosenttia. Rakastuneet kokivat, että heillä on paljon ideoita ja luovaa energiaa. He myönsivät myös ajavansa liian kovaa ja ottavansa riskejä liikenteessä. Tuloksista apua käytöhäiriöisten nuorten hoitoon? Tutkijat katsovat todistaneensa, että rakastuneiden teini-ikäisten oireet eivät eroa mitenkään hypomaniasta kärsivien potilaiden oireista. Heidän mielestään nuoruuden rakastuminen on siis perustellusti oma psyykkinen tilansa. Tutkijat toivovat, että terapeutit ottaisivat uuden tiedon huomioon hoitaessaan univaikeuksista ja käytöshäiriöistä kärsiviä nuoria. Mania eli maanisuus on tila, jossa henkilö on yliaktiivinen, rauhaton, huolimaton ja nukkuu usein huonosti. Pahimmillaan maanikko on epärealistisen optimistinen, hänen todellisuudentajunsa on heikentynyt eikä hän välttämättä toimi loogisesti tai etunsa mukaisesti. Hypomania on manian lievempi muoto, jossa todellisuudentaju on maniaa parempi eikä yliaktiivisuus ole yhtä voimakasta. Mania ja hypomania liitetään useimmiten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, jossa maaniset jaksot vaihtelevat depressiivisten eli masennusjaksojen kanssa. YLE Uutiset