Viime vuoden riistasaalis 12 miljoonaa kiloa

Suomalaisten metsästäjien riistasaalis oli viime vuonna noin 12 miljoonaa kiloa. Määrä pysyi vuoden 2005 tasolla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ennakkotiedoista ilmenee. Saaliin laskennallinen arvo oli noin 74 miljoonaa euroa.

Kotimaa

Vain murto-osa saaliista päätyy kauppaan, sillä riista käytetään pääosin metsästäjien omissa talouksissa.

Hirvi on edelleen ylivoimaisesti merkittävin saalislaji. Kokonaissaaliista yli neljä viidesosaa eli 10 miljoonaa kiloa oli hirvenlihaa. Hirviä kaadettiin kaikkiaan noin 75 600 yksilöä. Toiseksi eniten metsästettiin supikoiria ja kolmanneksi rusakkoja. Riistalinnuista ammuttiin eniten sinisorsia, teeriä ja sepelkyyhkyjä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan metsästäjiä oli viime vuonna kaikkiaan 304 000, joista naisia oli 14 000. Metsästäjien määrä on pysytellyt samassa mittaluokassa jo neljännesvuosisadan ajan.

Lähteet: Vuoden 2006 riistasaalis myös RKTL:n internetsivuilla