Moni harmissaan digiuudistuksesta

Suuri osa suomalaisista on tyytymätön digi-tv-uudistukseen, ilmenee tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan 41 prosenttia arveli, että uudistus tehtiin liian nopealla aikataululla ja neljännes suhtautui koko uudistukseen negatiivisesti.

Sukupuolten väliset mielipide-erot olivat suuret. Naisten suhtautuminen digi-tv:seen oli miehiä nyreämpi. Naisista lähes puolet (47 %) piti uudistuksen aikataulua hätiköitynä.

Tutkimuksesta voi päätellä, ettei digiuudistusta koskeva tiedotus ole löytänyt kaikkia kohderyhmiä.

Kysely tehtiin 14.6.-18.6. Vastausten mukaan noin neljännes kotitalouksista oli vielä ilman digisovitinta. Huomattava tulos oli, että vain 42 prosenttia kotitalouksista oli hankkinut digisovittimen kaikkiin televisioihinsa. Kesämökeissä ja lastenhuoneissa on vielä paljon analogimallisia televisioita.

Yllättäen nuorten aikuisten digivalmius oli ikäryhmien huonoin. 19 - 25-vuotiaista lähes kolmanneksella ei ollut digisovitinta. Vastaajien mielestä tärkein digiuudistuksesta saatu etu oli parantunut kuvanlaatu. Toiseksi tärkein oli lisääntynyt kanavatarjonta ja kolmantena mainittiin helpottunut ohjelmien nauhoitus. Kyselyn teki viestintätoimisto Conexio yhdessä näyttö- ja televisiovalmistaja ViewSonicin ja Iltalehden kanssa. Kyselyyn vastasi 16 423 suomalaista. YLE Uutiset