Metsähallituksen kääpäselvityksessä löytyi satoja uusia uhanalaisesiintymiä

Metsähallituksen laajoissa kääpäselvityksissä on löydetty satoja uusia uhanalaisesiintymiä. Eniten hankkeessa herättää kiinnostusta erittäin uhanalaiseksi luokiteltu kalkkikääpä, joka vaatii kasvualustakseen järeitä, pitkälle lahonneita maapuumäntyjä.

luonto

Tähän mennessä kalkkikääpäesiintymiä on löydetty kymmeniä, ja lisää odotetaan. Myös muista uhanalaisista ja silmällä pidettävistä kääpälajeista on kertynyt satoja havaintoja.

Metsähallitus on palkannut tänä syksynä neljä biologia selvittämään mäntyvaltaisten suojelualueiden kääpälajistoa. Inventoitavia kohteita on etelän Nuuksiosta Lemmenjoen kansallispuistoon. Hanke palvelee erityisesti Lappia, jonka suojelualueilla on laajoja männiköitä.

Vaateliaita lajeja löytyy yleisesti siellä, missä niiden elinympäristöt ovat säilyneet hyvin, kertoo hankkeesta suojelubiologi Kaisa Junninen. Olosuhteet ovat hyvät luonnontilaisissa metsissä, mutta talousmetsissä pitkälle lahonneita männynrunkoja on tuskin lainkaan.

Lähteet: YLE Uutiset