1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kommentteja budjettiriihestä

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov sanoo hallituksen unohtaneen budjettiesityksessään naisten palkkarahat ja ikääntymisen haasteet. Filatovin mukaan esityksessä ei riitä rahaa hyvinvointipalveluihin eikä naisvaltaisen hoiva-alan palkankorotusten rahoitukseen. Hänen mielestään porvarihallituksen esityksessä tasa-arvotupo on pelkkää sanahelinää. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen uskoo, että hallituksen budjettiriihessä tekemät linjaukset edistävät inflaatiota ja ovat siten selvästi heikentämässä kansantalouden edellytyksiä jatkossa. Korhosen mukaan ongelmia syntyy, kun korkeasuhdanteessa harjoitetaan inflaatiota ruokkivaa politiikkaa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen arvostelee hallituksen budjettiesitystä. Räsäsen mukaan esitys ei turvaa odotettuja parannuksia vanhustenhuoltoon, terveydenhoidon oikeudenmukaisuuteen tai omaishoitoon. Räsänen vaatii lisää hoitohenkilöstöä ja edellytyksiä palkkauksen parantamiselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi puolestaan kiittelee budjettiesitystä. Esitys on Ravin mukaan vastuullinen, mutta samalla se sisältää runsaasti myönteisiä uudistuksia muun muassa perintöjen ja eläkkeiden verotukseen. SAK sanoo hallituksen budjettilinjauksen kiristävän palkansaajien kokonaisverotusta. SAK:n mukaan esitys heikentää ostovoimakehitystä ja hallitus kiihdyttää toimillaan inflaatiota. SAK:n mielestä hallitus tekee oikein luopuessaan matalapalkkatuen laajentamisesta. Teiden ja ratojen ylläpitoon budjetissa on SAK:n mukaan liian vähän rahaa. STTK:n mukaanbudjetista puuttuvat selkeät päätökset julkisen sektorin koulutettujen naisten palkkarahoista. STTK muistuttaa, että hallitus ei pääse pakoon lupaustaan julkisen sektorin koulutettujen naisten palkankorotuksista. STTK:n mielestä valitettavaa on myös se, että valtion tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstöleikkaukset ovat edelleen mukana budjettiesityksessä. Akava on pettynyt hallituksen budjettiesitykseen. Hallitus esittää korkeakoulujen rahoituksen lisäykseksi 20 miljoonaa euroa, kun opetusministeriön esitys oli 53 miljoonaa. Akavan puheenjohtajan Matti Viljasen mielestä päätös paljastaa, että hallitus ei ole huolissaan tulevaisuudesta. Akava ei ole tyytyväinen myöskään hallituksen veroratkaisuihin. Suomen Yrittäjät kiittelee budjetin yleislinjaa oikeaksi. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo, että ylijäämän käyttäminen velan maksuun on perusteltua. Tässä suhdannetilanteessa on Järventauksen mukaan perusteltua myös lykätä tuloveron alennuksia. Sen sijaan polttonesteiden verojen korottamisen painottuminen dieselöljyyn on Järventauksen mielestä väärää ympäristöpolitiikkaa. Kuntaliitto on osittain tyytyväinen hallituksen budjettiesitykseen. Kuntaliiton mukaan esitys vahvistaa jossain määrin kuntien taloutta. Liitto kiittelee lisäyksiä kuntien valtionosuuksiin. Toisaalta muut budjettiriihen päätökset vaikuttavat Kuntaliiton mukaan heikentävästi kuntien talouteen. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on tyytyväinen liiton monien keskeisten tavoitteiden etenemisestä hallituksen budjettiriihessä. Lehtisen mukaan on hyvä, että hallitus tarttuu verojärjestelmän epäkohtiin korjaamalla perintöveroa ja oikaisemalla eläkeläisten tuloveroa heti ensi vuonna. Erityisesti liitto kiittelee kolmannen perintöveroluokan poistamista. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä siviilipalveluksen lyhentäminen 12 kuukauteen ei riitä. Aseistakieltäytyjäliiton mukaan aiottu lyhennys ei toteuta eri palvelusmuotoja suorittavien yhdenvertaisuutta. Liiton mielestä ei ole perusteita sille, miksi siviilipalveluksen tulisi olla pidempi kuin yleisin varusmiespalvelus. Ruoan ja perintöjen verotus kevenee, polttoaineen nousee