Yli 140 kuntaa haki rahoitusapua

Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustusta on tänä vuonna hakenut 142 kuntaa. Haettu avustussumma on yhteensä yli 140 miljoonaa euroa.

Kotimaa

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Kuntien valtionosuuslain mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja.

Keskimäärin avustusta haettiin noin 151 euroa asukasta kohden. Vuonna 2006 avustusta haki 211 kuntaa yhteensä noin 237 miljoonan euron edestä. Avustusta myönnettiin 70 kunnalle yhteensä 28, 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 avustukseen on käytettävissä 14,5 miljoonaa euroa.

Avustuksen myöntämiskriteereinä ovat edellisvuosien tapaan pääosin tilinpäätöksistä saatavat talouden tunnusluvut.

Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään edellä mainittuihin kunnan omiin talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin sekä poikkeuksellisiin tekijöihin, joilla on vaikutusta kunnan kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.

Kuntien avustuksista päättää hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen esityksestä valtioneuvosto. YLE Uutiset Lista avustusta hakeneista kunnista (siirryt toiseen palveluun)